Planerade och pågående arbeten samt historik:
Här avser vi att införa vilka arbeten som ska utföras under en period.
När de startar och när de ska vara klara, samt i vilket område och hus som avses:
Underhållsarbeten som yttre eller inre reparationer, målningsarbeten med mera.

Aktuellt kring kabel-TV från ComHem:

Dessa arbeten utfördes under åren 2000 - 2008 på våra fastigheter.