Planerade och pågående arbeten samt historik:
Pågående, planerade arbeten:
  • ?

Dessa arbeten utfördes under åren 2000 - 2009 på våra fastigheter:

  • Invändig målning av entré och trapphus i fastighet ?, året ?.
  • Bergvärme infördes på Kapellvägen året 2004.
  • Utvändig målning av fastighet ? året ?.
  • Byte av yttertak på Museievägen, året ?.
  • Byte av entrédörrar på Stationsgatan, året ?.
  • Fastigheterna ? fick fjärrvärme året ?.