Trivsel: Balkong och uteplats | Det är trevligt med balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Här några riktlinjer:
  • Piska och skaka inte mattor på balkongen – damm uppskattas inte, använd i stället piskställning på gården. 
  • P.g.a. brandrisk och os grillar vi inte på balkongen.
  • Sommartid, tänk på att balkonglådor måste sättas upp säkert på balkongräcket. Var uppmärksam så att vattnet inte rinner ner på grannens balkong när du vattnar.
  • Parabolantenn måste ha tillstånd och instruktioner för montering. Ring oss för regler.
  • Fågelfrö, mata inte fåglar på balkongen, fågelspillning sprider smitta.
  • Rökning på balkongen kan vara störande för grannar.